Wolna Strefa

Sekcje


W naszym klubie na co dzień można odbywają się sekcje z zakresu różnych zainteresowań: sekcja gier i zabaw, dwa razy w tygodniu sekcja plastyczna,  sekcja rekreacyjno-ruchowa i klub dyskusyjny.

W każdy wtorek od godz. 16.00 do 19.00, zapraszamy wszystkich seniorów na dancing/ warsztaty wokalne i teatralne.

W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy wyjścia poza teren placówki.